Verzekering

Pirres biedt 2 verzekeringsformules aan. Enerzijds is er de tijdelijke basisformule reisbijstand en annulering, met uitgebreide sneeuwwaarborgen.
Anderzijds is er de jaarformule Reference, vooral interessant voor gezinnen en frequente reizigers.

Jaarformule Reference:

Tarieven (in euro):

1 persoon Koppel Gezin
130 160 190

Download de algemene voorwaarden: pdf

Om de algemene voorwaarden te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Heeft u deze nog niet op uw computer dan kunt u deze hieronder downloaden en installeren.

get adobe reader

BASISWAARBORGEN

Bijstand aan personen

In het buitenland

 • Dekking voor een verblijf van 90 opeenvolgende dagen in het buitenland
 • Bijstand in geval van een medisch incident v/d verzekerde
  • Medische bijstand
  • Ter plaatse sturen van geneesheer
  • Voorschot op medische kosten
  • Terugbetaling van medische kosten (tot € 25000/pers)
  • Terugbetaling nabehandelingskost in België (tot € 2500)
  • Vergoeding bij verblijfsverlenging door ziekte of ongeval (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
  • Oppas voor kinderen < 18 jaar
 • Opsporings- en reddingskosten (tot € 5000)
 • Terugbetaling van niet-gebruikte skipas (tot € 125)
 • Terugbetaling van kosten van hulpslee bij skiongeval
 • Terugbetaling hotelkosten tgv bezoek aan verzekerde (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
 • Terugbetaling hotelkosten tgv overmacht (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
 • Bijstand bij hospitalisatie van een alleenreizende verzekerde
 • Bijstand bij en organisatie van repatriëring
 • Bijstand in geval van overlijden
 • Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij hospitalisatie v/d partner, kind, broer, zus, schoonzoon, schoondochter,
  ouder of schoonouder in het land van woonplaats
 • Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij plotselinge en ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand v/d partner,
  kind, kleinkind, broer, zus, schoonzoon, schoondochter, ouder, grootouder of schoonouder die zich in de terminale fase
  van een ongeneeslijke ziekte bevindt.
 • Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij het overlijden v/d partner, kind, kleinkind, broer, zus, schoonzoon, schoondochter,
  ouder, grootouder of schoonouder in het land van woonplaats
 • Repatriëring van huisdieren bij repatriëring, overlijden of vervroegde terugkeer v/d verzekerde
 • Doorgeven van dringende boodschappen
 • Tussenkomst tot € 100 in de telefoonkosten die de € 30 overschrijden.

In het land van woonplaats

 • Medische bijstand (sturen van geneesheer, transport...)
 • Opsporings- en reddingskosten (tot € 5000)
 • Diensten aan huis in geval van hospitalisatie v/d verzekerde (huishoudelijke hulp en oppas voor kinderen < 18 jaar)
 • Bijstand in geval van overlijden
 • Inlichtingendienst ‘gezondheid’: infolijn

Reisbijstand

 • Inlichtingendienst over visa, vaccinaties, ...
 • Bijstand bij verlies, diefstal van bagage: verzending van koffer max. 20 kg met vervangingsstukken
 • Bijstand bij verlies, diefstal van bagage: Tussenkomst tot € 150 per verzekerde in de aankoop van onmisbare voorwerpen
 • Bijstand bij verlies, diefstal identiteitskaart/paspoort, breuk of diefstal van protheses
 • Opsturen van onmisbare geneesmiddelen
 • Taalkundige bijstand
 • Voorschieten van fondsen (tot € 2500)
 • Terugbetaling dierenartskost bij ziekte, ongeval v/d hond, kat

Bijstand aan de woning

 • Inlichtingendienst rond vaklui, dringende herstelling 24u/24
 • Organisatie + tenlasteneming vervroegde terugkeer uit het buitenland bij schade
 • Praktische hulp bij een onbewoonbaar geworden woning
 • Hulp bij verlies, diefstal van sleutels (met tussenkomst tot € 250)

Juridische bijstand

 • Infoservice in België over socio-juridische onderwerpen
 • Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenland (tot € 1250)
 • Voorschot voor een borgsom in het buitenland (tot € 12500)

Reisannulatieverzekering 

 • Annulatie en reisonderbreking
  • Voor een contract Reference individu of Reference koppel :
   • max. € 1000 per persoon per reis
   • max. € 2000 per persoon per jaar
  • Voor een contract Reference gezin
   • max. € 1000 per persoon per reis
   • max. € 3000 per persoon per jaar

 

Tarieven Basisformule reisbijstand en annulering (in euro en per persoon):

Aantal dagen 8 16
Basiswaarborgen: 64 80

Download de algemene voorwaarden: pdf

Om de algemene voorwaarden te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Heeft u deze nog niet op uw computer dan kunt u deze hieronder downloaden en installeren.

get adobe reader

BASISWAARBORGEN

Bijstand aan personen

In het buitenland

 • Bijstand in geval van een medisch incident v/d verzekerde
  • Medische bijstand
  • Ter plaatse sturen van geneesheer
  • Voorschot op medische kosten
  • Terugbetaling van medische kosten (tot € 25000/pers)
  • Terugbetaling nabehandelingskost in België (tot € 2500)
  • Vergoeding bij verblijfsverlenging door ziekte of ongeval (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
  • Oppas voor kinderen < 16 jaar
 • Opsporings- en reddingskosten (tot € 5000)
 • Terugbetaling van niet-gebruikte skipas (tot € 250)
 • Terugbetaling van de skilessen (tot € 250)
 • Terugbetaling van kosten van hulpslee bij skiongeluk
 • Terugbetaling hotelkosten tgv bezoek aan verzekerde (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
 • Bijstand bij hospitalisatie van alleenreizende verzekerde
 • Bijstand bij en organisatie van repatriëring
 • Bijstand in geval van overlijden
 • Vervroegde terugkeer v/d verzekerde bij het overlijden of hospitalisatie v/d partner, kind of ouder in land van woonplaats
 • Repatriëring van huisdieren bij repatriëring, overlijden of vervroegde terugkeer v/d verzekerde
 • Doorgeven van dringende boodschappen

Annulatieverzekering

 • Terugbetaling van de waarde van de reis tot max. € 1500 per persoon
 • Annulatie van de reis
 • Reisonderbreking

Reisbijstand

 • Inlichtingendienst over visa, vaccinaties, ...
 • Bijstand bij verlies, diefstal van bagage: verzending van koffer max. 20 kg met vervangingsstukken
 • Bijstand bij verlies, diefstal identiteitskaart/paspoort, breuk of diefstal van protheses
 • Opsturen van onmisbare geneesmiddelen
 • Taalkundige bijstand
 • Voorschieten van fondsen (tot € 2500)
 • Terugbetaling dierenartskost bij ziekte, ongeval v/d hond, kat
 • Tussenkomst in het huren van ski-materiaal in geval van schade ten gevolge van een ongeval (max. € 20 per dag)

Bijstand aan de woning

 • Organisatie + tenlasteneming vervroegde terugkeer uit het buitenland bij schade

Juridische bijstand

 • Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenland (tot € 1250)
 • Voorschot voor een borgsom in het buitenland (tot € 12500)

OPTIES

Bijstand aan het voertuig: 8d: 24€, 16d: 28€

 • Sleepdienst bij pech of ongeval naar nabijgelegen garage
 • Verzenden van onderdelen bij technisch incident
 • Repatriëring voertuig indien geen herstelling binnen 5 dagen
 • Bijstand bij verblijfsverlening tijdens herstelwerken (max. € 75/kamer/nacht voor max. € 750)
 • Bijstand bij diefstal v/h voertuig
 • Kosten voor bewaring (tot € 125 en max. 10 dagen)
 • Bijstand formaliteiten bij achterlaten of vrijgave voertuig
 • Bijstand brandstof bij pech of vergissing van brandstof
 • Bijstand lekke band
 • Bijstand bij het openen v/h voertuig indien sleutels vergeten werden in verzekerd voertuig
 • Bijstand aan aanhangwagen, caravan

Ongevallenverzekering: 8d: 6€, 16d: 8€

 • Voor de waarborgen overlijden en blijvende invaliditeit -> Keuze verzekerd kapitaal: per schijf van € 25000 met een maximum van € 250000

Bagageverzekering: 8d: 11€, 16d: 16€

 • Enkel indien ongevallenverzekering onderschreven is ->Keuze verzekerd kapitaal: per schijf van € 1000 met een maximum van € 3000

Extra medische kosten (tot € 1000.000) (+50€)

Voor meer info, contacteer ons reisbureau.