Reisvoorwaarden

De algemene voorwaarden van Cool Travel bvba kan u hier raadplegen.

Hieronder vindt U de bijzondere voorwaarden, betreffende de reizen van Pirres Skireizen.

 1. Voorschotten en afrekening: er wordt een voorschot gevraagd van 300€ per persoon (bij shortski's) of 400€ per persoon (bij weekski's).

 2. Reissom: de prijzen zijn aangeduid per persoon en op basis van een 2 persoonskamer. Kinderkortingen gelden vanaf 2 volbetalenden per kamer.
  De BTW is inclusief. Per bestemming wordt aangeduid welke maaltijden inclusief zijn. Niet inbegrepen zijn de annulatie- en reisbijstandsverzekeringen,
  dranken aan tafel, toegangsgelden, kosten voor de internationale reispas en visumkosten.

 3. Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of –organisator worden overgemaakt. De schadevergoeding wordt forfaitair
  als volgt bepaald:

  - tot 90 dagen voor vertrek: het voorschot (zie punt 1)
  - vanaf 90 dagen (inclusief) tot 30 dagen voor vertrek: 70% van de reissom, met een minimum van het voorschotbedrag.
  - vanaf 30 dagen (inclusief) voor vertrek: 100% van de reissom

  Bij annulering gedekt door de verzekering wordt er een dossierkost van 50€ ingehouden.
  Voor wijzigingen van het dossier worden kosten aangerekend met 10€ per wijziging.

  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat wij uw reservatie hebben ontvangen.

 4. Annulering door de reisorganisator: de reisorganisator behoudt zich het recht voor reizen te annuleren wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen
  omstandigheid. De reiziger kan dan een aanbod aanvaarden voor een andere reis of kiezen voor de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
  Indien voor autocarreizen minder dan 30 personen zijn ingeschreven, kan deze reis geannuleerd worden. De betaalde voorschotten worden integraal
  terugbetaald. Naargelang de situatie kan er beroep gedaan worden op skileraars van de plaatselijke skischool. Bij te weinig deelnemers voor de skilessen
  en kinderopvang kunnen deze ook geannuleerd worden. De reiziger wordt ten laatste 2 weken voor afreis verwittigd.

 5. Een reservatie is definitief vanaf het moment dat een reservatieformulier werd ingevuld. Wij bevestigen de beschikbaarheid hiervan, middels een bestelbon.

 6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene.

Algemeenheden: wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de in onze brochure vermelde prijzen of aanpassingen. Beeldmateriaal en foto's
van de skivakanties kunnen steeds gebruikt worden op onze websites, promoties en folder. Verder gelden de algemene reisvoorwaarden van de 
geschillencommissie reizen vzw. Skivakanties Pirres is een product van Cool Travel met vergunning A6079.